Akademia Zaawansowanej Psychologii Sądowej

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Zapraszamy do udziału w Akademii Zaawansowanej Psychologii Sądowej!

Jako uczestnik Akademii poznasz standardy metodologiczne diagnozy psychologicznej warunkujące wydawanie poprawnych formalnie i merytorycznie opinii sądowo-psychologicznych oraz nauczysz się rozwiązywać praktyczne problemy związane z opiniowaniem w wybranych kategoriach spraw karnych i cywilnych.

Pierwsza część Akademii obejmuje syntetyczny wykład problemów dotyczących diagnozy psychologicznej na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Druga część ma charakter warsztatowy i obejmuje analizę przypadków (case studies), w których zasięga się dowodu z opinii psychologicznej. Będzie ona realizowana przez biegłą psycholog opiniującą na potrzeby wymiaru sprawiedliwości.

➡️ 𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Akademia odbędzie się weekend 22-24 kwietnia 2022 roku.
Internetowy format Akademii prowadzonej za pośrednictwem platformy Zoom sprawia, że jest ona idealnym rozwiązaniem dla osób pracujących na pełen etat w tygodniu.

➡️ 𝐃𝐋𝐀𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐖𝐀𝐑𝐓𝐎?
➤ Przedstawione zostaną standardy metodologiczne diagnozy psychologicznej warunkujące wydawanie poprawnych pod względem formalnym i merytorycznym opinii sądowo-psychologicznych.
➤ Omówione zostaną wybrane konstrukty psychologiczne (osobowość, motywacja oraz inteligencja) stanowiące kluczowe elementy diagnozy psychologicznej.
➤ Przeanalizowane zostaną przykładowe opinie sądowo-psychologiczne w wybranych kategoriach spraw karnych, cywilnych i opiekuńczych.
➤ Omówiona zostanie problematyka tzw. profilowania – czyli typowania sylwetki nieznanego sprawcy przestępstwa.

➡️ 𝐖𝐘𝐒𝐎𝐂𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐊𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐘 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌
Piątek (18.00-21.15)
(1)Psychologia sądowa – kwestie terminologiczne i aktualne problemy. Zadania dla psychologów w postępowaniu karnym i cywilnym. Kryteria oceny z opinii psychologicznej.
(2)Diagnoza psychologiczna – standardy metodologiczne. Specyfika diagnozy psychologicznej na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Relacja organ procesowy – biegli: problemy praktyczne.
Sobota (10.00-15.30)
(3)Osobowość i motywacja – podstawowe konstrukty psychologiczne w diagnozie sądowo-psychologicznej.
(4)Inteligencja jako przedmiot diagnozy psychologicznej. Funkcje poznawcze w diagnozie sądowo-psychologicznej
(5)Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach karnych – case study
Niedziela (10.00-15.30)
(6)Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach rodzinnych i opiekuńczych – case study
(7)Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach cywilnych – case study
(8)Profilowanie sylwetki psychologicznej nieznanego sprawcy – case study

➡️𝐌𝐀𝐓𝐄𝐑𝐈𝐀Ł𝐘 𝐃𝐎 𝐍𝐀𝐔𝐊𝐈 𝐖Ł𝐀𝐒𝐍𝐄𝐉
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma obszerny zestaw materiałów do samodzielnej nauki psychologii sądowej także po zakończeniu Akademii.

➡️𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐀̨𝐂𝐄
👩🏼‍🏫 Ewa Habzda-Siwek – doktor nauk prawnych, psycholog i kryminolog. Ukończyła aplikację sędziowską. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspertka z zakresu zagadnień z pogranicza psychologii i prawa, psychologii sądowej, sprawców przestępstw oraz tematyki nieletnich i przestępczości z użyciem przemocy. Autorka monografii pt. „Diagnoza stanu psychicznego sprawy a rozstrzygnięcia w procesie karnym” oraz współredaktorka naukowa książki pt. „Psychologia i prawo. Między teorią a praktyką”.
👩🏼‍🏫 Karolina Dukała – doktor psychologii, psycholog sądowy. Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego. Wykonawczyni licznych międzynarodowych grantów i ekspertka z zakresu psychologii zeznań świadków, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki skuteczności przesłuchań i metod wykrywania kłamstwa.
👩🏼‍🏫 Ewa Wach – magister, biegły psycholog Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie i biegły sądowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w opiniowaniu sądowym w sprawach karnych i cywilnych. Specjalizuje się w praktycznej problematyce świadków, sprawców, i profilowania. Występowała na kilkudziesięciu konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym w 11 konferencjach prestiżowego EAPL (Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii i Prawa).

➡️ 𝐃𝐋𝐀 𝐊𝐎𝐆𝐎?
Akademia jest szkoleniem nastawionym na stricte zawodowe umiejętności niezbędne praktykującym prawnikom (adwokatom i radcom prawnym) oraz osobom zatrudnionym w wymiarze sprawiedliwości.
Przed przystąpieniem do Zaawansowanej Akademii zachęcamy odbyć Akademię “podstawową” (nie jest to jednak obowiązkowe):
https://fb.me/e/STsAhSyn

➡️ 𝐂𝐄𝐑𝐓𝐘𝐅𝐈𝐊𝐀𝐓
Wszystkie nasze szkolenia, w tym Akademia, są oficjalnie certyfikowane.
Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. akademickich Center For American Studies. Cyfrowy certyfikat w formacie PDF można następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia w CV lub na portalu LinkedIn.
Certyfikat zawiera nazwisko prowadzących szkolenie oraz ilość odbytych godzin szkoleniowych (16) i może zostać użyty w celu realizacji obowiązku samodoskonalenia zawodowego.

➡️ 𝐊𝐎𝐒𝐙𝐓 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐀
❗️Cena (w razie rejestracji przed 28 marca): 499 PLN❗️
Cena (w razie rejestracji po 28 marca): 699 PLN

✅ 𝐏𝐑𝐎𝐒𝐓𝐀 𝐑𝐄𝐉𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀𝐂𝐉𝐀
Prosimy rejestrować się na szkolenie przy użyciu krótkiego formularza:

https://forms.gle/aQ8upENwmtAkbhMYA

Link do e-płatności kartą:

https://buy.stripe.com/6oE28pcCddebeJ25m0

To wszystko! Po dokonaniu zgłoszenia, formularz automatycznie generuje odpowiedź o wpłynięciu Państwa danych do systemu.
Ostateczny termin zgłoszeń: 18 kwietnia.

➡️ 𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
Wszelkie pytania prosimy kierować do Koordynatorki Szkolenia, pani Margarity Haluschenko na adres haluschenko@cfasofficial.com.
Do zobaczenia online!