Akademia Praktykanta – Czytanie sprawozdań finansowych

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Jeśli szukasz sposobu, by zdobywać i umacniać praktyczną wiedzę z zakresu prawa, Akademia jest właśnie dla Ciebie! ? Weź udział w cyklu spotkań, by szlifować swoją znajomość języka prawniczego, a także dowiedzieć się, jakie błędy popełniają zazwyczaj młodzi adepci prawa i w jaki sposób można ich łatwo unikać. Po spotkaniach zapewniamy certyfikaty potwierdzające nowo nabyte zdolności.

Nawet umiejętność sporządzania pism ✍ – zdaniem wielu prawników udzielających studentom praktyk – u wielu osób jest na bardzo złym poziomie. To właśnie wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez nich zastrzeżeniom ELSA pragnie wspierać zarówno praktykujących, jak i dopiero przymierzających się do podjęcia praktyki studentów, którzy w trudach przygotowań do ciężkich sesji często zapominają, jak ważnym uzupełnieniem wiedzy wyniesionej z wykładu jest także wiedza praktyczna!

W ramach tego spotkania pochylimy się nad zagadnieniem sprawozdań finansowych ? Szczególnie położony zostanie nacisk na to, jak je czytać, by uzyskać z nich jak najwięcej przydatnych informacji.

Poznasz bilans, rachunek zysków i strat oraz cash flow jako podstawowe źródła informacji o sytuacji majątkowej i finansowej ? Co ważne, prawnicy nie muszą być specjalistami od finansów czy rachunkowości, ale powinni posiadać ogólne umiejętności „czytania” tych dokumentów, gdyż spotykają się z nimi wielokrotnie w ramach obsługi prawnej podmiotów gospodarczych ? Ideą spotkania jest przedstawienie kluczowych informacji na temat celu i zasad sporządzania oraz zawartości informacyjnej sprawozdań finansowych.

Serdecznie zapraszamy!