Academic Research Made Painless!

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

The Center For American Studies in cooperation with the Adam Mickiewicz University in Poznan would like to invite you to participate in an intense weekend course with an American native speaker & scholar (alumnus of George Mason University) titled „Academic Research Made Painless!”
There is no one-size-fits-all “academic research process” that works for everyone, nor is there a single type of academic research that is appropriate for all audiences. While there is no substitute for experience and repetition, it is possible to find one’s own style and rhythm for research, improve one’s research and academic communication skills, as well as broaden one’s own horizons through exploring different types of academic research and communication. And this is exactly what you’ll learn during the „Academic Research Made Painless! weekend course.
Promotional video of CFAS Language Courses: https://youtu.be/4PWSMXnslc8

➡️ ???? ?? ??? ???????
The course begins on Friday afternoon at 6 pm (June 4) and ends on Sunday afternoon at 3.30 pm (June 6), making it fully accessible to those who work or study during the week.

➡️??? ?????? ??? ?????????
Because our „Academic Research Made Painless!” course taught by an American scholar is strictly practical.
• You will achieve a broader understanding of the academic research process from beginning to end
• You will understand the differences and similarities between various types of academic projects
• You will master the use of research tools and techniques that will make your works pass the highest academic scrutiny in the English-speaking world
• You will learn how to organize your research and develop your own rhythm and style
• You will learn how to structure your arguments in English
• You will gain confidence in communicating your research to a broader, English-speaking audience

➡️?????? ????????? ?????? ?????????
?????? ? ????? ?? ???????? ????????
1. Descriptive: survey, historical, content analysis, qualitative work
2. Associational: correlational, causal-comparative
3. Intervention: experimental, quasi-experimental, action research
?????? ?? ???? ?? ???? ???????? ?????? ?? ????????
1. Explorative research (example: literature review)
– self-education and learning about a topic
– informing the research audience and pointing out to gaps in the literature
– searching for new ideas and perspectives (academic „behind the scenes”)
2. Provocative research (examples: op-ed, advice columns, [negative] book reviews)
– academic critique
– academic rhetoric and stirring up debate
– supporting arguments with opinion vs. evidence
3. Persuasive research (examples: journal articles, books)
– proving your point and structuring arguments
– proving others’ research wrong
4. Supportive research (example: book review, memorial articles)
– supporting or confirming another author or author’s work via replicating studies and experiments or writing positive reviews
?????? ??? ????? ?? ????????? ??? ???? ?? ???? ????
1. Dialectics
2. Textualist/literalist
3. Scientific method
4. Immanent critique (Kant-post-Kantianism-Critical realism)
5. Genealogy/Archaeology (Nietzsche-Foucault)
6. Hermeneutics
?????? ?? ???????? ????? ??? ????-????????????
1. Knowing your research style (“what works for you”)
2. How to use JSTOR/Ceeol/Google Scholar/Worldcat
3. How to build a literature review
3a. Patrick Higgins style: Grounded theory -> Source Saturation -> Feedback Loop
?????? ? ??? ?? ????????? ?? ???????? ???? ????????? ?? ???
1. Historical analysis
2. Critiquing the literature
3. Formulating a general hypothesis
4. Prebuttal/prolepsis
5. Narrowing of terms/definitions/field of research/standards of evidence
6. Evidence
7. Conclusion
➡️???? ?? ????: ????? ??????!
You may submit a draft of your piece of academic writing in English to be worked on during the course. There will be a practical session into which you may bring research that you have personally worked on (draft of a chapter or a journal article) for the group to review together. The instructor will then give feedback and suggestions.

➡️??????????
?‍? Mr. J. Patrick Higgins (USA) is an interdisciplinary scholar working across various fields, such as law, economics and political science. An alumnus of George Mason University and Virginia Polytechnic Institute and State University, he is currently associated with the University of Łódź, Faculty of Law and Administration, and the Alexis de Tocqueville Center for Political and Legal Thought. Mr. Higgins has many years of experience in editing books on law, economics, and politics, as well as writing papers, reports, and other documents.
Our instructor’s American approach to teaching makes the course understandable for everyone who possesses at least a basic command of the English language (we recommend being at least a B1 level). The course is taught entirely in English.

✅???????????
All of our courses are certified. You will be awarded an official digital certificate signed by the Center For American Studies’ President and our Director of Academic Affairs (you may then print the certificate​ at home, use it to apply for various academic positions, or simply post it to your LinkedIn or other professional channels​).
You may also request a paper certificate delivered by traditional mail (additional fee for shipping – 9 EUR).

➡️ ?????
Regular price: 399 PLN / 89 EUR

❗Promotional price (only if you register before 23.59 on May 19, 2021): 259 PLN / 57 EUR ❗

➡️???? ????????????
Please register using this short form:
https://forms.gle/pDYmxf2goS9Bp33x5
That’s all you need to do to register!
The final deadline for registration: May 26, 2021.

➡️??????????
Please send all of your questions to the Center For American Studies Facebook page via a private message. See you online!

–––––––––– INFORMATION IN POLISH ––––––––––
Center For American Studies działające we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w intensywnym i w pełni synchronicznym weekendowym kursie z z prowadzenia badań naukowych w języku angielskim z amerykańskim naukowcem (absolwentem prestiżowego George Mason University): „Academic Research in English Made Painless!”
Powszechnie wiadomo, że nie ma jednego rodzaju badań naukowych który pasowałby do wszystkich celów naukowych, a nadto nic nie zastąpi wielu lat doświadczenia badawczego. Możliwe jest jednak wykształcenie własnego stylu i rytmu pracy naukowej oraz poprawa swoich umiejętności badawczych i komunikacyjnych w języku angielskim, a także poszerzenie własnych horyzontów poprzez eksplorację różnych rodzajów badań i form akademickiej argumentacji. I właśnie tego wszystkiego nauczysz się podczas kursu „Academic Research in English Made Painless!” Co więcej, damy Ci też szansę na poprawę fragmentów Twoich autorskich badań naukowych!

➡️??????
Kurs rozpoczyna się w piątek o godz. 18.00 (4 czerwca), zaś kończy w niedzielę popołudniu o godz. 15.30 (6 czerwca). Umożliwa tym samym udział zajętych pracą lub studiami w ciągu tygodnia.
Wideo promocyjne o CFAS Language Courses:

➡️???????? ??????
Ponieważ nasz synchroniczny kurs „Academic Research in English Made Painless” prowadzony przez naukowca z USA ma ściśle praktyczny charakter. Kontakt i możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym pozwolą rozwiać wszystkie pojawiające się na bieżąco wątpliwości.
• Osiągniesz szersze zrozumienie procesu badań akademickich od początku do końca
• Zrozumiesz podobieństwa i różnice między różnymi typami badań akademickich
• Opanujesz korzystanie z narzędzi i technik badawczych, które pozwolą Twoim anglojęzycznym pracom osiągnąć najwyższy poziom naukowości (w tym różnych typów wyszukiwarek i trików ułatwiających skuteczne wyszukiwanie źródeł)
• Dowiesz się, jak organizować swoje badania i rozwijać swój własny rytm i styl badań w języku angielskim
• Dowiesz się, jak budować swoje anglojęzyczne argumenty naukowe i popierać je dowodami
• Zyskasz pewność siebie w prezentowaniu swoich prac szerszej, anglojęzycznej publiczności

➡️?????? ?????????? ??????? ?????
?????? ? ????? ?? ???????? ????????
1. Descriptive: survey, historical, content analysis, qualitative work
2. Associational: correlational, causal-comparative
3. Intervention: experimental, quasi-experimental, action research
?????? ?? ???? ?? ???? ???????? ?????? ?? ????????
1. Explorative research (example: literature review)
– self-education and learning about a topic
– informing the research audience and pointing out to gaps in the literature
– searching for new ideas and perspectives (academic „behind the scenes”)
2. Provocative research (examples: op-ed, advice columns, [negative] book reviews)
– academic critique
– academic rhetoric and stirring up debate
– supporting arguments with opinion vs. evidence
3. Persuasive research (examples: journal articles, books)
– proving your point and structuring arguments
– proving others’ research wrong
4. Supportive research (example: book review, memorial articles)
– supporting or confirming another author or author’s work via replicating studies and experiments or writing positive reviews
?????? ??? ????? ?? ????????? ??? ???? ?? ???? ????
1. Dialectics
2. Textualist/literalist
3. Scientific method
4. Immanent critique (Kant-post-Kantianism-Critical realism)
5. Genealogy/Archaeology (Nietzsche-Foucault)
6. Hermeneutics
?????? ?? ???????? ????? ??? ????-????????????
1. Knowing your research style (“what works for you”)
2. How to use JSTOR/Ceeol/Google Scholar/Worldcat
3. How to build a literature review
3a. Patrick Higgins style: Grounded theory -> Source Saturation -> Feedback Loop
?????? ? ??? ?? ????????? ?? ???????? ???? ????????? ?? ???
1. Historical analysis
2. Critiquing the literature
3. Formulating a general hypothesis
4. Prebuttal/prolepsis
5. Narrowing of terms/definitions/field of research/standards of evidence
6. Evidence
7. Conclusion
????? ? ????: ????? ??????!
To nie wszystko. Możesz przesłać nam szkic swojego tekstu akademickiego w języku angielskim, nad którym ostatnio pracowałeś/aś. W ramach kursu odbędzie się sesja, podczas której autorskie badania uczestników (szkice rozdziałów lub artykułów naukowych), zostaną poddane weryfikacji i opiniowaniu przez prowadzącego, który następnie przedstawi swoje sugestie i ewentualne propozycje zmian na etapie prac badawczych.

➡️????????̨??
?‍? Pan J. Patrick Higgins (USA) jest interdyscyplinarnym naukowcem zajmującym się problemami ze styku prawa, ekonomii i nauk politycznych. Absolwent George Mason University i Virginia Polytechnic Institute and State University, obecnie związany z Uniwersytetem Łódzkim, Wydziałem Prawa i Administracji oraz Centrum Myśli Politycznej i Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a. Patrick Higgins jest autorem wielu tekstów na tematy prawnicze, ekonomiczne, politologiczne i społeczne. Swoje wieloletnie doświadczenie zawdzięcza również pracom nad redakcją anglojęzycznych książek, raportów, artykułów i innych dokumentów.
Amerykańskie podejście prowadzącego sprawi, że kurs „Academic Research Made Painless!” będzie zrozumiały dla każdego, kto posiada podstawową znajomość języka angielskiego (sugerowany poziom wyjściowy uczestnika to B1/B2 – przy czym część zagadnień przyjmuje bardziej zaawansowany charakter).

✅??????????
Wszystkie nasze kursy są oficjalnie certyfikowane. Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. akademickich Center For American Studies. Cyfrowy certyfikat w formacie PDF można następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia w CV lub na portalu LinkedIn czy aplikowania na rozmaite stanowiska pracy, uczelnie i granty. Certyfikat zawiera również nazwisko prowadzących kurs.
Jeśli życzą sobie Państwo papierowego certyfikatu dostarczanego listem poleconym, prosimy doliczyć 30 PLN do kwoty przelewu (wysyłka na terenie Polski) lub 60 PLN (wysyłka poza Polskę).

➡️????? ????????????
Cena regularna: 399 PLN

❗Cena promocyjna (tylko jeśli zarejestrujesz się przed 23.59 dnia 19 maja 2021): 259 PLN ❗

➡️?????? ??????????? ?? ????
Prosimy rejestrować się na kurs przy użyciu krótkiego formularza: https://forms.gle/pDYmxf2goS9Bp33x5
To wszystko! Po dokonaniu zgłoszenia, formularz automatycznie generuje odpowiedź o wpłynięciu Państwa danych do systemu.
Ostateczny termin zgłoszeń: 26 maja 2021.

➡️????????
Wszelkie pytania prosimy kierować do Center For American Studies drogą wiadomości prywatnej na fanpage’u na Facebooku lub na office@cfaspoland.org. Do zobaczenia online!