Aborcja – dylematy moralne, prawne, społeczne i polityczne

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Aborcja – dylematy moralne, prawne, społeczne i polityczne

 • Strona wydarzenia:

  https://fb.me/e/2ByiSDCKJ

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://fb.me/e/2ByiSDCKJ

 • Data:

  2021-05-29

 • E-mail:

  office@cfaspoland.org

 • Lokalizacja:

  Microsoft Teams

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2021-05-15

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo!
Center For European Studies i Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Aborcja – dylematy moralne, prawne, społeczne i polityczne”.

??????
Konferencja odbędzie się w sobotę 29 maja 2021 o godzinie 9.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 30 maja 2021).

????? ??????? ????????????
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja wokół tematu aborcji w Polsce i na świecie przez pryzmat nauk społecznych i humanistycznych, takich jak prawo, psychologia, politologia, socjologia, filozofia, historia, religioznawstwo czy kulturoznawstwo.
??????????? (?????ł?????) ??????? ??????????:
– metody i techniki aborcji
– osamotnienie kobiet
– tzw. prawa reprodukcyjne kobiet
– psychiczne skutki aborcji
– status prawny aborcji w Polsce i na świecie
– historia aborcji
– etyczne zagadnienia aborcji
– religie świata a aborcja
– typy aborcji
– przesłanki aborcji
– aborcja a antykoncepcja
– aborcja a seksualność człowieka
– postawy społeczne wobec aborcji
– trendy polityczne w stosunku do aborcji
– i wiele innych!
Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy.
Mimo, że dyskusja dotyczyć będzie tematu kontrowersyjnego, wierzymy w otwartą debatę i nie mamy zamiaru cenzurować żadnego z wystąpień.

??? ?????
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji. (Uczestnicy bierni poznają harmonogram wystąpień i sylwetki prelegentów ok. tydzień przed konferencją).

??????? ??????? ???????????
• Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)

???????????? ?????? ? ?????? – ??????????
UCZESTNICTWO CZYNNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu z zachowaniem wymogów formalnych oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/tTzVQYSVUqwZDjzZ6
• Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu – Regulamin dostępny jest pod niniejszym linkiem:
https://tinyurl.com/y4ecxjk3
• Powyższych czynności należy dokonać do godz. 23.59 dnia 15 maja 2021 r. (termin ten nie zostanie przedłużony);
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 17 maja 2021 r. (godz. 20.00).
Wymogi formalne dotyczące abstraktów:
• Długość tekstu: 200–300 słów;
• Font (czcionka): Times New Roman 12;
• Interlinia: 1,5;
• Tekst wyjustowany;
• Format pliku: PDF;
• Nazwa pliku: Nazwisko + Imię np. Kowalski Michał.pdf;
• W abstrakcie należy również umieścić imię, nazwisko oraz afiliację (uczelnię) autora / autorów (na górze strony);
• Abstrakt należy także wkleić jako tekst do formularza zgłoszeniowego.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. Jednocześnie informujemy, że abstrakty niespełniające ww. wymogów zostaną we wstępnej selekcji odrzucone. Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 16 maja 2021 r.

UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/sYTbwZ4vWfdMM1MC6
• Czynności tej należy dokonać do godz. 23.59 dnia 22 maja 2021 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 24 maja 2021 r. – do tego czasu zostanie Państwu udostępniony harmonogram konferencji z pełną listą wystąpień (wykładów) i prelegentów

??Ł??? ?? ????????????
UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 119 zł – wysyłka certyfikatu w wersji tradycyjnej (papierowy certyfikat opatrzony podpisem elektronicznym przez Komitet Naukowy) na wskazany przez prelegenta adres korespondencyjny;
• 99 zł – wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Komitet Naukowy certyfikat w formacie PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez prelegenta adres mailowy.
UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 39 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu stowarzyszenia PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja pt. Aborcja – dylematy moralne, prawne, społeczne i polityczne”
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystąpienia dwójki autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

???
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT;
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi;
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji;
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów);
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień);
• Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane pocztą tradycyjną/mailową w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski);
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Podczas wystąpienia koniecznym jest używanie zarówno mikrofonu, jak i kamery internetowej (przekaz audio-video). Niezachowanie tego wymogu będzie skutkowało niemożliwością otrzymania przez uczestnika certyfikatu.
• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3

????????
W razie pytań prosimy o kontakt poprzez wiadomość prywatną skierowaną na Facebooku do Center For American Studies. Do zobaczenia na konferencji!