24 KONGRES Inspektorów Ochrony Danych „Wiedza, Praktyka, Zgodność. AUDYT WDROŻENIA RODO – 2019”

Kongres Ochrona Danych

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  24 KONGRES Inspektorów Ochrony Danych „Wiedza, Praktyka, Zgodność. AUDYT WDROŻENIA RODO – 2019”

 • Strona wydarzenia:

  https://www.ensi.net/warsztaty/24-kongres-IOD-2019.html

 • Kategoria:

  Kongres

 • Data:

  2019-12-03

 • E-mail:

  info@ensi.net

 • Data zakończenia:

  2019-12-05

 • Lokalizacja:

  Siła k/Olsztyna

opis wydarzenia:

Kongres poświęcony problemom realizacji przepisów RODO oraz krajowych przepisów uzupełniających RODO (3-5 grudnia 2019 r.)

Kongres ma pozwolić jego uczestnikom zweryfikować, czy w prawidłowy sposób realizowane są przepisy RODO w ich jednostkach organizacyjnych oraz czy odpowiednio wdrożono wymagania krajowych przepisów uzupełniających RODO (obowiązujących od 4 maja 2019 r.).

Mija półtora roku od dnia rozpoczęcia stosowania przepisów RODO oraz pół roku od obowiązywania przepisów krajowych uzupełniających RODO. Wiele organizacji podjęło działania i wdrożyło rozwiązania formalne, organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia przetwarzania danych zgodnie z przepisami. Jest jednak wiele znaków zapytania i niepewności czy przyjęte rozwiązania są poprawne i kompletne oraz czy skutecznie będą dostosowywały do RODO. Pojawiają się też liczne problemy na gruncie stosowania RODO w procesach przetwarzania danych przy użyciu nowych technologii, w tym w usługach internetowych. W szczególności problemy odnoszą się do relacji między przepisami o ochronie danych osobowych oraz o e-prywatności.

Inspektorzy ochrony danych odpowiadający za monitorowanie przestrzegania RODO w swoich jednostkach organizacyjnych powinni zweryfikować poprawność realizowanych działań i przygotować się do wykonania audytów zgodności z RODO oraz z przepisami krajowymi uzupełniającymi RODO.

Kluczowym elementem dla Inspektorów oraz innych osób realizujących zadania związane z przestrzeganiem RODO jest zapewnienie pozyskania odpowiedniej wiedzy, zdobycia właściwych umiejętności oraz sposobów wykazywania zgodności podjętych działań z przepisami o ochronie danych – temu właśnie służy doroczny Kongres IOD.

Podczas Kongresu krok po kroku omówimy główne problemy związane ze stosowaniem RODO, w tym praktyczne problemy zarządzania naruszeniami ochrony danych oraz właściwe przygotowanie do realizacji audytu zgodności z RODO oraz krajowymi przepisami uzupełniającymi RODO. Przeanalizujemy również wdrażanie koniecznych zmian dotyczących zapewnienia prywatności i ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Nie zabraknie też okazji do kuluarowych dyskusji z ekspertami oraz Inspektorami z różnych organizacji. Dyskusje i wystąpienia na Kongresie poprowadzą eksperci praktycy, którzy uczestniczyli czynnie w projektach wdrażania RODO oraz krajowych przepisów uzupełniających RODO w wielu podmiotach różnych branży, w tym międzynarodowych grupach kapitałowych, jak również w podmiotach publicznych.

Kongres to najważniejsze doroczne spotkanie środowiska IOD (a wcześniej ABI) w Polsce, organizowane niezmiennie od 20 lat (1999 – 2019 r. – dotąd 23 edycje), na którym omawiane i dyskutowane są najważniejsze bieżące i praktyczne problemy realizacji zadań i obowiązków ochrony danych osobowych w podmiotach ze sfery publicznej i prywatnej, w tym wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych.

Zapraszam do udziału w Kongresie!

Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu ENSI

AGENDA 24 KONGRESU IOD dostępna jest na stronie wydarzenia.