17.04

II International Conference American & European Intellectual Property Law: Theoretical Reflections & Contemporary Challenges

Wydarzenie online, Poznań

Intellectual Property Law

Konferencja

16.04

Akademia Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej – jedyne takie szkolenie w skali całej Polski!

Online

Akademia Retoryki, psychologia, szkolenie dla prawników

Szkolenie

24.05

III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Symulacja Rozprawy Cywilnej”

Kraków

konkurs dla prawników, symulacja rozprawy

Konkurs

8.04

Konstytucja gwarancją praw w Polsce i USA

Opole

konferencje prawnicze 2021

Konferencja

10.04

Religia a państwo i prawo. Aspekty społeczne, polityczne, historyczne i formalnoprawne.

Poznań

konferencja prawnicza, konferencje prawnicze 2021, Religia a państwo i prawo

Konferencja

16.03

I OKN Prawa Pracy: Elastyczne formy zatrudnienia

Szczecin

Elastyczne formy zatrudnienia, konferencja prawnicza, konferencje prawnicze 2021, prawo pracy

Konferencja

22.04

Wpływ upadłości i restrukturyzacji na przebieg postępowań cywilnych

online

Ogłoszenie upadłości, postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne, postępowanie cywilne, Prawo Upadłościowe, szkolenia dla prawników, szkolenia dla prawników 2021

Szkolenie

26.03

Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym

online

Ewidencje podatkowe, prawo finansowe, Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, szkolenia dla prawników 2021, szkolenie dla prawników

Szkolenie

5.03

Rekomendowany przebieg układu konsumenckiego

online

prawo konsumenckie, szkolenie dla prawników, szkolenie dla prawników 2021

Szkolenie

26.03

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania wiktymologii”

on-line

konferencja naukowa, nauki penalne, wiktymologia

Konferencja