10.05

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aspekty prawne działalności klubów sportowych”

Gdańsk

Aspekty prawne działalności klubów sportowych, konferencja prawnicza, prawo administracyjne, prawo finansowe, Prawo Gospodarcze Publiczne, prawo sportowe, prawo w sporcie

Konferencja

29.03

Prawne aspekty finansowania sportu

Toruń

konferencja prawnicza, prawne aspekty finansowania klubu, prawo i sport, prawo sportowe, WPiA UMK

Konferencja

5.04

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualne kierunki zmian Kodeksu postępowania cywilnego”

Kraków

konferencja prawnicza, kpc, kpc.tbsp, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, procedura cywilna

Konferencja

8.03

OKN: Prawne, społeczne i historyczne aspekty handlu ludźmi

Lublin

handel ludźmi, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, prawne aspekty handlu ludźmi

Konferencja

13.03

Prawne i społeczne aspekty mobbingu i dyskryminacji

Katowice

konferencja prawnicza, mobbing, prawo pracy

Konferencja

15.02

Ochrona praw konsumenta — wyzwania i rozwiązania

Olsztyn

konferencja prawnicza, ochrona praw konsumenta, prawa konsumenta

Konferencja

16.03

IV International Conference on Comparative Law – Legal Workshops

Warszawa

Comparative Law, ELSA, komparatystyka prawnicza, prawo międzynarodowe, warsztaty

Warsztaty

15.03

IV International Conference on Comparative Law

Warszawa

Comparative Law, komparatystyka prawnicza, konferencja prawnicza, prawo międzynarodowe, prawo porównawcze

Konferencja

14.03

II OKN – Nowe technologie i rozwój społeczeństwa informacyjnego

Olsztyn

E-administracja, nowe technologie w prawie, Prawnokarne zagadnienia nowych technologii, Prawo cywilne a nowe technologie, Przestępstwa internetowe

Konferencja

15.02

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne i Gospodarcze Aspekty Współpracy z ChRL”

Katowice

konferencja prawnicza, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, OKN, prawo i gospodarka w Chinach, prawo w Chinach, UŚ

Konferencja