31.03

Kurs: Pozasądowe dochodzenie roszczeń za błąd medyczny [-10%]

Online

błąd medyczny, pozasądowe dochodzenie roszczeń, prawo medyczne

Szkolenie

1.04

Egzamin próbny: apelacja cywilna + wykład i indywidualna konsultacja [-10%]

Online

apelacja cywilna, Egzamin próbny, szkolenia dla aplikantów

Szkolenie

23.04

OKN Współczesne problemy i wyzwania Europy. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne

online

Aspekty prawne, prawa człowieka, walka z terroryzmem

Konferencja

20.05

Civil and Commercial Litigation in English: Drafting Skills and Terminology z alumną Duke Law School

Zoom (online)

Drafting Skills, Duke Law School, Litigation in English

Szkolenie

21.03

Czy prawo niemieckie może się przydać w procesie wykładni prawa polskiego?

online

Koło Naukowe Niemieckiej Myśli Prawnej, prawo niemieckie, wykładnia prawa polskiego

Konferencja

7.05

Multikulturalizm, prawa mniejszości i prawa kobiet

ONLINE

Multikulturalizm, prawa kobiet, prawa mniejszości

Konferencja

7.04

X Zjazd Prawników-Administratywistów pt. „Ochrona państwa i praw jednostki w sytuacjach kryzysowych oraz stanach nadzwyczajnych”

Lublin

konferencje prawnicze, konferencje prawnicze 2022, Ochrona państwa, stan nadzwyczajny

Konferencja

28.03

„Nowe technologie a problemy współczesnego świata. Aspekty prawne”

Online za pośrednictwem platformy ,,Teams”

konferencje dla prawników, konferencje prawnicze 2022, nowe technologie w prawie

Konferencja

14.03

Szkolenie Negotiation Skills and Techniques z profesorem prawa i adwokatem z USA

Zoom

negocjacje, Negotiation Skills, szkolenia dla prawników, sztuka negocjacji

Szkolenie

14.03

Business Organizations, Venture Capital Financings, and Mergers and Acquisitions z prawnikiem Apple, Google i Tesli

Zoom

Business Organizations, Mergers and Acquisitions, Venture Capital Financings

Szkolenie