30.03

Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania spółek publicznych

Poznań

konferencja naukowa, konferencja prawnicza, Ksh, prawo spółek handlowych, Spółki publiczne

Konferencja

9.04

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Platforma Nowych Technologii

Warszawa

konferencja naukowa, konferencja prawnicza, Nowe technologie, nowe technologie w prawie, Prawo nowych technologii

Konferencja

28.03

Lokalny Konkurs Krasomówczy | Kraków

Kraków

Konkurs Krasomówczy

Konkurs

3.04

Prawo nieruchomości

Kraków

ELSA, konferencja naukowa, konferencja prawnicza, nieruchomość, Prawo nieruchomości

Konferencja

21.03

II Ogólnopolska Konferencja Prawa Piłkarskiego

Olsztyn

Konferencja Prawa Piłkarskiego, konferencja prawnicza, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, prawo piłkarskie

Konferencja

8.03

Prawa kobiet w ujęciu globalnym i kulturowym

Warszawa

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej Uniwersytetu SWPS, prawa kobiet, Prawa kobiet w ujęciu globalnym i kulturowym, SWPS

Konferencja

6.03

Bogactwo narodów Adama Smitha

Poznań

Adam Smith, bogactwo narodów, warsztaty

Warsztaty

22.03

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Działalność gospodarcza w Polsce i Stanach Zjednoczonych – ujęcie komparatystyczne. Aspekty ekonomiczne i prawne”

Poznań

aspekty swobody działalności gospodarczej w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, Działalność gospodarcza w Polsce i Stanach Zjednoczonych, prawo handlowe, regulacje polskiego oraz amerykańskiego rynku kapitałowego

Konferencja

11.03

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przestrzenny wymiar prawa”

Kraków

geografia prawna, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Przestrzenny Wymiar Prawa

Konferencja

29.03

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „In varietate concordia – wyzwania prawa europejskiego”

Warszawa

konferencja naukowa, konferencja prawnicza, prawo europejskie, prawo UE, proces integracji europejskiej

Konferencja