8.03

Prawa kobiet w ujęciu globalnym i kulturowym

Warszawa

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej Uniwersytetu SWPS, prawa kobiet, Prawa kobiet w ujęciu globalnym i kulturowym, SWPS

Konferencja

6.03

Bogactwo narodów Adama Smitha

Poznań

Adam Smith, bogactwo narodów, warsztaty

Warsztaty

22.03

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Działalność gospodarcza w Polsce i Stanach Zjednoczonych – ujęcie komparatystyczne. Aspekty ekonomiczne i prawne”

Poznań

aspekty swobody działalności gospodarczej w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, Działalność gospodarcza w Polsce i Stanach Zjednoczonych, prawo handlowe, regulacje polskiego oraz amerykańskiego rynku kapitałowego

Konferencja

11.03

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przestrzenny wymiar prawa”

Kraków

geografia prawna, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Przestrzenny Wymiar Prawa

Konferencja

29.03

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „In varietate concordia – wyzwania prawa europejskiego”

Warszawa

konferencja naukowa, konferencja prawnicza, prawo europejskie, prawo UE, proces integracji europejskiej

Konferencja

9.03

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Prawo Ubezpieczeniowe a inne dziedziny prawa”

Poznań

konferencja naukowa, konferencja prawnicza, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, prawo ubezpieczeniowe

Konferencja

10.04

Prawnokarne aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Toruń

działalność gospodarcza, kodeks karny skarbowy, konferencja naukowa, konferencja prawnicza, prawo karne

Konferencja

28.03

Prawa konsumentów w przewozie lotniczym i w turystyce

Warszawa

konferencja naukowa, konferencja prawnicza, prawa konsumenta, prawo w przewozie i turystyce, prawo w przewozie lotniczym

Konferencja

12.04

Analiza i podsumowanie 20 lat reformy administracyjnej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

cyfryzacja administracji, reforma administracyjna, samorząd terytorialny

Konferencja

1.03

Ogólnopolska konferencja naukowa “Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym”

Lublin

konferencja naukowa, konferencja prawnicza, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, postępowanie cywilne, UMCS

Spotkanie Naukowe