5.04

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualne kierunki zmian Kodeksu postępowania cywilnego”

Kraków

konferencja prawnicza, kpc, kpc.tbsp, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, procedura cywilna

Konferencja

8.03

OKN: Prawne, społeczne i historyczne aspekty handlu ludźmi

Lublin

handel ludźmi, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, prawne aspekty handlu ludźmi

Konferencja

13.03

Prawne i społeczne aspekty mobbingu i dyskryminacji

Katowice

konferencja prawnicza, mobbing, prawo pracy

Konferencja

15.02

Ochrona praw konsumenta — wyzwania i rozwiązania

Olsztyn

konferencja prawnicza, ochrona praw konsumenta, prawa konsumenta

Konferencja

16.03

IV International Conference on Comparative Law – Legal Workshops

Warszawa

Comparative Law, ELSA, komparatystyka prawnicza, prawo międzynarodowe, warsztaty

Warsztaty

15.03

IV International Conference on Comparative Law

Warszawa

Comparative Law, komparatystyka prawnicza, konferencja prawnicza, prawo międzynarodowe, prawo porównawcze

Konferencja

14.03

II OKN – Nowe technologie i rozwój społeczeństwa informacyjnego

Olsztyn

E-administracja, nowe technologie w prawie, Prawnokarne zagadnienia nowych technologii, Prawo cywilne a nowe technologie, Przestępstwa internetowe

Konferencja

15.02

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Prawne i Gospodarcze Aspekty Współpracy z ChRL”

Katowice

konferencja prawnicza, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, OKN, prawo i gospodarka w Chinach, prawo w Chinach, UŚ

Konferencja

17.01

Prawo lotnicze i kosmiczne: wyzwania i zagrożenia

Katowice

koła naukowe, prawo kosmiczne, prawo lotnicze, prawo w kosmosie, sympozjum

Sympozjum

26.02

Dzień z prawem w piłce nożnej

Kraków

konferencja prawnicza, piłka nożna, prawo a kluby sportowe, prawo sportowe, prawo w piłce nożnej

Konferencja