8.05

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Horyzonty nienawiści. Zmora współczesnego świata”

Olsztyn

konferencja naukowa, mowa nienawiści, nauki penalne

Konferencja

23.05

Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym

Łódź

Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym, konferencja naukowa, konferencja prawnicza, prawo energetyczne, regulacja na rynku energetycznym

Konferencja

25.04

III. Ogólnopolski Konkurs „Student i Energia” – I etap

Łódź

konkurs, prawo energetyczne

Konkurs

17.05

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo rodzinne i opiekuńcze a wyzwania współczesności”

Kraków

konferencja naukowa, konferencja prawnicza, Prawo rodzinne i opiekuńcze

Konferencja

11.05

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szkoda niejedno ma oblicze – odpowiedzialność odszkodowawcza w polskim prawie cywilnym”

Poznań

odpowiedzialność odszkodowawcza, odpowiedzialność odszkodowawcza w polskim prawie cywilnym, prawo cywilne

Konferencja

13.05

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Izolacja osób z zaburzeniami”

Warszawa

izolacja osób, konferencja naukowa, prawo karne, Procedura karna

Konferencja

7.05

Konferencja Prawo Upadłościowe i Restrukturyzacyjne w praktyce

Katowice

konferencja naukowa, konferencja prawnicza, Prawo Restrukturyzacyjne w praktyce”, Prawo Upadłościowe

Konferencja

27.05

Dyskursy prawne i prawnicze. Wykładnia prawa w teorii i praktyce

Szczecin

konferencja naukowa, konferencja prawnicza, wykładnia prawa, wykładnia prawa w praktyce, wykładnia prawa w teorii

Konferencja

24.05

Dowód (nie)legalny w procesie karnym

Gdańsk

dowody, konferencja naukowa, konferencja prawnicza, legalność dowodu, proces karny, techniki badawcze

Konferencja

28.05

Ogólnopolska Konferencja Naukowa ” Prawo łaski – historia i współczesność”

Poznań

historia prawa, konferencja naukowa, prawo łaski

Konferencja