10.06

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Cyberprzestępczość – aspekty materialnoprawne i procesowe”

Warszawa

cyberprzestępczość, prawo karne, prawo karne procesowe

Konferencja

6.06

VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Postępowania Karnego

Białystok

konkurs, ogólnopolski konkurs, postępowanie karne

Konkurs

31.05

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa medycznego”

Lublin

konferencja naukowa, konferencja prawnicza, prawo medyczne

Konferencja

20.05

Prawne aspekty ochrony zdrowia

Olsztyn

konferencja naukowa, konferencja prawnicza, ochrona zdrowia, prawo medyczne

Konferencja

17.05

Standardy przestrzegania praw człowieka w polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym i innych naukach penalnych

Kraków

konferencja naukowa, konferencja prawnicza, międzynarodowe prawo karne, prawa człowieka, prawo karne

Konferencja

8.05

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Proces karny na przestrzeni lat”

Białystok

konferencja naukowa, konferencja prawnicza, proces karny

Konferencja

7.05

VI ODNS – „Muzyka a Prawo”

Opole

ELSA, konferencja naukowa, konferencja prawnicza, prawo autorskie, prawo w muzyce

Konferencja

9.05

Telemedycyna i Nowoczesne Technologie – dylematy prawne i etyczne

Warszawa

konferencja naukowa, konferencja prawnicza, Nowe technologie, prawo medyczne, telemedycyna

Konferencja

26.04

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne aspekty reformy szkolnictwa wyższego”

Poznań

konferencja naukowa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, reforma szkolnictwa

Konferencja

10.05

Wyzwania współczesności w perspektywie prawa rzymskiego

Warszawa

konferencja naukowa, konferencja prawnicza, prawo rzymskie

Konferencja