22.01

Legal English for Scholars Made Easy!

Poznań

Legal English, szkolenia dla prawników

Szkolenie

17.12

Webinar “Redukcja a likwidacja etatów”

online

prawo pracy, webinar, webinar dla prawników

Spotkanie Naukowe

6.02

The III International Academic Conference titled “The United States of America: Diplomacy, Foreign Policy and International Law

Online

Konferencja

11.07

International Summer School in the Foundations of Democracy: American Law, Politics & Economy

Online

american law

Szkolenie

9.01

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Aktualny kształt polskiego prawa spadkowego w kontekście przemian społecznych XX i XXI wieku”.

online

konferencja prawnicza, prawo cywilne, prawo spadkowe

Konferencja

11.12

II OKN “Współczesne wyzwania nauk penalnych”

Białystok

konferencja prawnicza, konferencje prawnicze 2020, nauki penalne

Konferencja

25.11

Sztuczna inteligencja a prawa człowieka

Wrocław

prawa człowieka, sztuczna inteligencja

Spotkanie Naukowe

29.12

Ogólnopolska Konferencja pt. “Demokracja czy autorytaryzm? Polska u progu 3. dekady XXI wieku”

Online

autorytaryzm, Demokracja

Konferencja

12.12

OKN: Rola dwuizbowości w ustroju demokratycznym

Warszawa

Demokracja, dwuizbowość, konferencja prawnicza

Konferencja

17.12

Rekomendowany przebieg postępowania upadłościowego osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej

online

postępowanie upadłościowe, szkolenia dla prawników

Szkolenie