Wydarzenia prawnicze 2019 – Lex Eventum

Przedmiotowa informacja obejmuje sumę wydarzeń prawniczych (116 eventów)  w rozbiciu na określony udział wyrażony w procentach na podstawie danych zawartych w archiwum kalendarza Lex Eventum za rok 2019. 

Wydarzenia prawnicze 2019

Wydarzenia prawnicze 2019 – Lex Eventum